Pregled projekta

Športna dejavnost je za otroke zelo pomembna, če želimo, da v današnjih okoliščinah pandemije COVID-19, odrastejo v zdrave ljudi. Zaradi številnih zaprtij otroci niso mogli obiskovati številnih športnih dejavnosti in šol, kar je povzročilo nizko raven telesne dejavnosti in motivacije za igre in šport.

Namen tega projekta je povečati raven telesne dejavnosti otrok v osnovni šoli in jih navdušiti nad tradicionalnimi evropskimi športi in igrami ter tako povečati njihovo motivacijo za športne dejavnosti. Projekt bo spodbujal tudi evropske vrednote in kulturno dediščino ter izmenjavo znanja. Strokovnjaki iz držav partneric projekta (Slovenije, Hrvaške, Italije in Grčije) bodo ustvarili naslednje rezultate:

  • Raziskovanje potreb majhnih otrok v zvezi s športnimi dejavnostmi. Priprava poročila o raziskavi in priporočil za obravnavo potreb otrok na nacionalni ravni in ravni EU.
  • Ugotavljanje in zbiranje obstoječih dobrih praks na področju inovativnih pristopov za motiviranje otrok za šport in povečanje njihove vključenosti v šport.
  • Izdelava priročnika o tradicionalnih evropskih športih in igrah iz posameznih projektnih držav.
  • V okviru tega projekta bo konzorcij razvil tudi spletno platformo, na kateri bodo razložena pravila iger in športa. Ta se bo uporabljala za usposabljanje prostovoljcev in promocijo.
  • Partnerji bodo razvili učni načrt, ki bo vključeval različne pedagoške metodologije za delo z majhnimi otroki v osnovni šoli. Metode bodo uporabljali mladinski delavci, trenerji in učitelji za lažje vključevanje otrok v športne dejavnosti.

Projekt zagotavlja promocijo in izmenjavo evropskih tradicionalnih nacionalnih športov in iger med projektnimi partnerji ter omogoča večje vključevanje mladih otrok v športne dejavnosti. Za izvajanje tradicionalnih športov in iger bodo uporabljeni obstoječi objekti v lokalnih okoljih (igrišča, športne dvorane itd.). Intenzivno bomo promovirali športne dogodke “Kulturni športni dan”, ki jih bomo organizirali v šolah posameznih partnerskih držav. Na dogodkih bodo sodelovali otroci iz osnovnih šol, ki se bodo preizkusili v različnih tradicionalnih igrah, kar bo postalo orodje za promocijo športa in kulturne dediščine.