Kulturni športni dnevi

ŠPORTNI PROGRAM Erasmus+ 101089488

Raziskave

Research of the needs of young children in regards to sport activities. Survey research among teachers, parents, sport experts which work with young children, to identify which physical activities young children prefer, their expectations, problems and barriers to participation. Development of the survey report and policy recommendations to address the needs of children on national and EU level.

Vodnik po najboljših praksah

Zbrali bomo primere dobrih praks in koncepte na področju motiviranja otrok za večjo športno aktivnost. Opredelili bomo že obstoječe rešitve za večjo telesno aktivnost in v vsaki partnerski državi izbrali najboljšo prakso.

Priročnik evropskih iger

Projektni partnerji bodo zbrali tradicionalne evropske igre in športe iz partnerskih držav, skupaj najmanj 25 tradicionalnih iger in športov, ki bodo podrobno opisani in izvedeni na športnih dogodkih v vseh partnerskih državah. Gradivo bo strukturirano za uporabo učiteljem in tudi staršem otrok.

Učni načrt za prostovoljce

Partnerji bodo razvili učni načrt, ki bo vključeval različne pedagoške metodologije za delo z majhnimi otroki v osnovni šoli. Metode bodo uporabljali mladinski delavci, trenerji in učitelji za lažje vključevanje otrok v športne dejavnosti.

Športni dogodki

Financiranje

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Vas zanimajo tradicionalne igre in športi?