O projektu

Sportska aktivnost je vrlo važna za djecu ako želimo da odrastaju u zdrave odrasle osobe. Uslijed COVID-19 pandemije, mnoga djeca zbog izolacije nisu bila u mogućnosti pohađati mnoge sportske aktivnosti i škole što je posljedično dovelo do niske razine tjelesne aktivnosti i motivacije za igre i sport.

Ideja ovog projekta je povećati razinu tjelesne aktivnosti djece u osnovnoj školi, inspirirati ih tradicionalnim europskim sportovima i igrama kako bi se povećala njihova motivacija za bavljenje sportskim aktivnostima. Projekt će također promovirati europske vrijednosti i kulturnu baštinu te razmjenu znanja. Stručni stručnjaci iz zemalja partnera projekta (Slovenije, Hrvatske, Italije i Grčke) provest će sljedeće aktivnosti:

  • Istraživanje potreba male djece u pogledu sportskih aktivnosti. Izrada izvješća o istraživanju i preporuka politike za rješavanje potreba djece na nacionalnoj i EU razini.
  • Identificirati i prikupiti postojeće dobre prakse u području inovativnih pristupa motivaciji djece za sport i podići njihovu uključenost u sport.
  • Napravite priručnik o tradicionalnim europskim sportovima i igrama iz zemalja projekta.
  • Tijekom ovog projekta konzorcij će također razviti online platformu na kojoj će biti objašnjene igre i sport koja će se koristiti za obuku volontera i promociju.
  • Partneri će izraditi nastavni plan i program koji će uključivati ​​različite pedagoške nastavne metode za rad s djecom mlađe dobi u osnovnoj školi. Metodologiju će koristiti osobe koje rade s mladima, treneri i učitelji kako bi što bolje uključili djecu u sportske aktivnosti.

Projekt osigurava promicanje i razmjenu europskih tradicionalnih nacionalnih sportova i igara između projektnih partnera i omogućava im uključivanje djece u sportske aktivnosti. Postojeći objekti u lokalnim sredinama koristit će se za izvođenje tradicijskih sportova i igara (igrališta, sportske dvorane i dr.). Intenzivno ćemo promovirati sportska događanja “Cultural Sports Day”. Djeca iz osnovnih škola sudjelovat će u događanjima gdje će se okušati u različitim tradicijskim igrama koje će postati alat za promicanje sporta i kulturne baštine.