Cultural Sport Days

Erasmus+ SPORT PROGRAMME 101089488

Istraživanje

Istraživanje potreba male djece za sportskim aktivnostima. Anketno istraživanje među učiteljima, roditeljima, sportskim stručnjacima koji rade s malom djecom, kako bi se utvrdilo koje tjelesne aktivnosti mala djeca preferiraju, njihova očekivanja, problemi i prepreke sudjelovanju. Izrada izvješća o istraživanju i preporuka politike za rješavanje potreba djece na nacionalnoj i EU razini.

Vodič najboljih praksi

Prikupit ćemo dobre prakse i koncepte na području motiviranja djece u svrhu povećanja njihove sportsku aktivnost. Identificirajte već postojeća rješenja za veću tjelesnu aktivnost i odaberite najbolju praksu iz svake zemlje partnera.

Priručnik Europskih igara

Projektni partneri će prikupiti tradicionalne europske igre i sportove iz partnerskih zemalja, ukupno najmanje 25 tradicionalnih igara i sportova koji će biti detaljno opisani i implementirani u sportske događaje u svim partnerskim zemljama. Priručnik će biti strukturiran za korištenje učiteljima, ali i roditeljima djece.

Kurikulum za volontere i učitelje

Partneri će izraditi nastavni plan i program koji će uključivati različite pedagoške metodike nastave za rad s djecom mlađe dobi u osnovnoj školi. Metode će koristiti omladinski radnici, treneri i učitelji kako bi što bolje uključili djecu u sportske aktivnosti.

Sportska događanja

Not yet avaliable

Financiranje

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Zanimaju li vas tradicionalne igre i sportovi?