Επισκόπηση έργου

Λόγω των πολλών lockdowns, τα παιδιά δεν ήταν σε θέση να πηγαίνουν στο σχολείο ή και παρακολουθήσουν πολλές από τις αθλητικές τους δραστηριότητες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας καθώς και απουσία κινήτρων για παιχνίδια και αθλήματα.

Η ιδέα αυτού του έργου στηρίζεται στην αύξηση της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών στο δημοτικό σχολείο και στην παροχή κινήτρου για αθλητικές δραστηριότητες μέσω παραδοσιακών ευρωπαϊκών αθλημάτων και παιχνιδιών. Το έργο προωθεί επίσης τις ευρωπαϊκές αξίες, την πολιτιστική κληρονομιά και την ανταλλαγή γνώσεων. Επαγγελματίες από χώρες που δραστηριοποιούνται οι εταίροι του έργου (Σλοβενία, Κροατία, Ιταλία και Ελλάδα) θα δημιουργήσουν τα ακόλουθα:

  • Συγγραφή έκθεσης σχετικά με την έρευνα και τις συστάσεις πολιτικής για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Προσδιορισμός και συλλογή υφιστάμενων καλών πρακτικών στον τομέα των καινοτόμων προσεγγίσεων για την παρακίνηση των παιδιών στον αθλητισμό και την αύξηση της συμμετοχή τους σε αυτόν.
  • Δημιουργία εγχειριδίου παραδοσιακών ευρωπαϊκών αθλημάτων και παιχνιδιών από τις χώρες που εμπλέκονται στο έργο.
  • Κατά τη διάρκεια αυτού του έργου η κοινοπραξία θα αναπτύξει επίσης μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου θα εξηγούνται όλα τα παιχνίδια και θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση εθελοντών και την προώθηση του έργου και των αποτελεσμάτων του.
  • Οι εταίροι θα αναπτύξουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορες παιδαγωγικές μεθοδολογίες διδασκαλίας για όσους ασχολούνται με μικρά παιδιά στις τάξεις του δημοτικού σχολείου. Οι μέθοδοι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν από εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, εκπαιδευτές και δασκάλους με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες

Το έργο διασφαλίζει την προώθηση και την ανταλλαγή ευρωπαϊκών παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών μεταξύ των εταίρων του έργου και δίνει τη δυνατότητα σε μικρά παιδιά στα σχολεία να συμμετέχουν. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών (όπως παιδικές χαρές, αθλητικές αίθουσες κ.λπ.). Θα προωθήσουμε εντατικά τις εκδηλώσεις «Πολιτιστικές Ημέρες Αθλητισμού» που θα διοργανωθούν στα σχολεία όλων των χωρών που συμμετέχουν. Θα συμμετέχουν σε αυτές παιδιά δημοτικών σχολείων όπου θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα παραδοσιακά παιχνίδια που αποτελούν εργαλεία ανάδειξης της αθλητικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.